Obsah

Informace pro zájemce o prodejní místa
  • Preferujeme stánky s vlastními výrobky
  • Pečlivě sortiment vybíráme a rozmisťujeme stánky ke spokojenosti prodejců i zákazníků
  • Jestliže máte zájem o prodejní místo, vyplňte formulář a odešlete ho na email skardova@zakolany.cz nejpozději do 31.7.
  • Pokud budeme mít zájem o vaši tvorbu, ozveme se vám a následně vám bude přiděleno číslo s umístěním stánku na slavnostech.
  • Stánky není možné si pronajmout.
  • 28.9. začínají slavnosti pro veřejnost vždy v 10:00 hodin. Prodejci musí mít vše připraveno v 9:00 a svá auta zaparkovaná na vyznačených místech mimo hradiště.
  • Po skončení slavností je potřeba po sobě prodejní místo uklidit a nezanechávat v jeho okolí odpadky.

 

Žádost o pronájem místa