Obsah

Knihovna

 

Základní informace

Knihovna obce Zákolany

E-mail: knihovnazakolany@seznam.cz 

tel.: 315 783 214

Obecní knihovnu v Zákolanech lze nalézt v prostorách Obecního úřadu : Zákolany 55, 273 28.

Provozovatelem knihovny v obci je na základě rozhodnutí zastupitelstva Obec Zákolany.

O knihovní fond a čtenáře Obecní knihovny Zákolany pečuje knihovnice Barbora Mironovič.

Půjčovní doba je každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.

Obecní knihovna v Zákolanech nabízí díky meziknihovní výpůjčce knihy z výpůjčního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

 

Ceník poplatků a náhrad:

Základní služby

půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarma

Další služby a náklady na evidenci čtenářů

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců

dospělí 10,- Kč

děti do 18 let 5,- Kč

důchodci, držitelé průkazu ZTP 10,- Kč

 

Poplatky z prodlení:

po 30 dnech po uplynutí výpůjční lhůty: 5,- Kč

 

Sankční poplatky:

Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy)

jedna knihovní jednotka: 20,- Kč (knihovní jednotka z meziknihovní výpůjčky: dohodou)

jeden časopis: 5,- Kč

ztráta čtenářského průkazu a následné vystavení nového: 5,-Kč

 

Dílčí poškození knihovní jednotky: 10,- Kč

Poškození vazby knihy: 50,- Kč

a výše podle stupně poškození
 

Pokud si čtenář vyžádá zaslání knihy z jiné knihovny, je povinnen zaplatit veškeré náklady (poštovné + balné).

 

Ostatní placené služby:

Prodej vyřazených knih: smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů: smluvní ceny

 

Platnost ceníku od  1.1. 2011

 

starostka obce Lucie Wittlichová