Obsah

Územní plán

Hlavní výkres Staženo: 772x | 05.03.2018

Základní členění území Staženo: 400x | 05.03.2018

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách Staženo: 383x | 05.03.2018

Dopravní infrastruktura Staženo: 294x | 05.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 292x | 05.03.2018

Technická infrastruktura Staženo: 311x | 05.03.2018

Textová část ÚPn Staženo: 572x | 05.03.2018

Zpráva o uplatňování a vyhodnocení UP 2020 Staženo: 64x | 06.02.2020

Stránka

  • 1