Obsah

Územní plán

Hlavní výkres Staženo: 332x | 05.03.2018

Základní členění území Staženo: 169x | 05.03.2018

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách Staženo: 169x | 05.03.2018

Dopravní infrastruktura Staženo: 138x | 05.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 136x | 05.03.2018

Technická infrastruktura Staženo: 133x | 05.03.2018

Textová část ÚPn Staženo: 244x | 05.03.2018

Stránka

  • 1