Obsah

Územní plán

Hlavní výkres Staženo: 983x | 05.03.2018

Základní členění území Staženo: 503x | 05.03.2018

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách Staženo: 506x | 05.03.2018

Dopravní infrastruktura Staženo: 364x | 05.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 364x | 05.03.2018

Technická infrastruktura Staženo: 391x | 05.03.2018

Textová část ÚPn Staženo: 718x | 05.03.2018

Zpráva o uplatňování a vyhodnocení UP 2020 Staženo: 152x | 06.02.2020

Stránka

  • 1