Obsah

Územní plán

Hlavní výkres Staženo: 860x | 05.03.2018

Základní členění území Staženo: 449x | 05.03.2018

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách Staženo: 431x | 05.03.2018

Dopravní infrastruktura Staženo: 324x | 05.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 326x | 05.03.2018

Technická infrastruktura Staženo: 345x | 05.03.2018

Textová část ÚPn Staženo: 630x | 05.03.2018

Zpráva o uplatňování a vyhodnocení UP 2020 Staženo: 98x | 06.02.2020

Stránka

  • 1