Obsah

Územní plán

Hlavní výkres Staženo: 697x | 05.03.2018

Základní členění území Staženo: 368x | 05.03.2018

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách Staženo: 341x | 05.03.2018

Dopravní infrastruktura Staženo: 266x | 05.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 264x | 05.03.2018

Technická infrastruktura Staženo: 282x | 05.03.2018

Textová část ÚPn Staženo: 514x | 05.03.2018

Zpráva o uplatňování a vyhodnocení UP 2020 Staženo: 23x | 06.02.2020

Stránka

  • 1