Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

SDHSbor dobrovolných hasičů byl pro potřeby celé obce založen v  roce 1885 v Zákolanech, jeho činnost trvala ale asi jen  deset let,   a  proto byl v roce 1897 založen sbor na Trněném Újezdě. Po krátké   době došlo k obnově  činnosti i v Zákolanech. V roce 1907 byla opravena stříkačka a 24.5.1908 došlo dokonce k jejímu svěcení při slavnosti na Budči. Nákladem hasičů byl 26.7.1931 v Zákolanech u zbrojnice v  obecním domě odhalen pomník obětem I. světové války (který je nyní umístěn v parku), podobně byl sborem hasičů pořízen  pomník na Trněném Újezdě a v roce 1938 u něj zřízen parčík (ve stejném roce odbočka jednoty řepařů na Trněném Újezdě zřídila současně druhý parčík  pod  váhou, v němž byla   zasazena Švehlova lípa s pomníčkem).
Sbor dobrovolných hasičů spolu s dalšími z okolních obcí založily  12.6.1932 Samostatnou hasičskou župu Podbudečskou se sídlem v Kovárech (ta se však dobrovolně rozešla 5.3.1939). 18. června   1933 se uskutečnilo slavnostní odhalení znovuzřízeného praporu SDH Zákolany. V roce 1934 uspořádali hasiči v Zákolanech na sokolském cvičišti veřejné cvičení sboru, jehož součástí byl i nálet letadla. 

Velitelem Sboru dobrovolných hasičů v roce 1918 byl Václav   Jelínek, dalšími pak Josef Hrabánek, Josef Pekárek, Ferdinand Holeček, Antonín Duda, Josef Pekárek mladší, Václav Porazil, Jaroslav Tintěra, Květoslav Hladký. Nyní je velitelem Jaroslav Votruba.


V roce 1945 bylo zakoupeno z Fondu národní obnovy starší auto a motorová stříkačka, sbor pravidelně konal svá veřejná cvičení, aktivně zasahoval při požárech i povodních (1947, 1981) a prováděl preventivní prohlídky komínů v domech. Po demolici obecního domu si v rámci Akce "Z" postavili hasiči v roce 1978 velkou zbrojnici, kam bylo možno umístit i cisternovou automobilovou stříkačku, kterou zakoupil místní národní výbor. Slavnostní schůze Svazu požární ochrany konaná 4. července 1987 netradičně k 102. výročí založení sboru konstatovala, že v Zákolanech více než 15 let nehořelo. V květnu 1988 došlo ke sloučení organizací Zákolan a Trněného Újezdu (odkud přešlo 12 osob).
V současné době má jednotka 13 členů a kromě zásahů se aktivně podílí na společenském životě v obci.