Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

 

https://www.hasicizakolany.cz/

SDHSbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1885 v Zákolanech, jeho činnost trvala ale asi jen deset let, a proto byl v roce 1897 založen sbor na Trněném Újezdě. Po krátké době došlo k obnově činnosti i v Zákolanech. V roce 1907 byla opravena stříkačka a 24. 5. 1908 došlo dokonce k jejímu svěcení při slavnosti na Budči. Nákladem hasičů byl 26. 7. 1931 v Zákolanech u zbrojnice v obecním domě odhalen pomník obětem I. světové války (který je nyní umístěn v parku), podobně byl sborem hasičů pořízen pomník na Trněném Újezdě a v roce 1938 u něj zřízen parčík (ve stejném roce odbočka jednoty řepařů na Trněném Újezdě zřídila současně druhý parčík pod váhou, v němž byla zasazena Švehlova lípa s pomníčkem).

            Sbor dobrovolných hasičů spolu s dalšími z okolních obcí založily 12. 6. 1932 Samostatnou hasičskou župu Podbudečskou se sídlem v Kovárech (ta se však dobrovolně rozešla 5. 3. 1939). 18. června 1933 se uskutečnilo slavnostní odhalení znovuzřízeného praporu SDH Zákolany. V roce 1934 uspořádali hasiči v Zákolanech na sokolském cvičišti veřejné cvičení sboru, jehož součástí byl i nálet letadla.

            Velitelem Sboru dobrovolných hasičů v roce 1918 byl Václav Jelínek, dalšími pak Josef Hrabánek, Josef Pekárek, Ferdinand Holeček, Antonín Duda, Josef Pekárek mladší, Václav Porazil, Jaroslav Tintěra a Květoslav Hladký. Od roku 2012 je až dodnes velitelem JSDH Zákolany Jaroslav Votruba.hasV roce 1945 bylo zakoupeno z Fondu národní obnovy starší auto a motorová stříkačka, sbor pravidelně konal svá veřejná cvičení, aktivně zasahoval při požárech i povodních (1947,1981) a prováděl preventivní prohlídky komínů v domech. Po demolici obecního domu si v rámci Akce Z postavili hasiči v roce 1978 velkou zbrojnici, kam bylo možno umístit i cisternovou automobilovou stříkačku, kterou zakoupil místní národní výbor. Slavnostní schůze Svazu požární ochrany konaná 4. července 1987 netradičně ke 102. výročí založení sboru konstatovala, že v Zákolanech více než 15 let nehořelo. V květnu 1988 došlo ke sloučení organizací Zákolan a Trněného Újezdu, odkud přešlo 12 osob.

             Po nástupu velitele Jaroslava Votruby v roce 2012 dobrovolný hasičský sbor významně aktivoval svou činnost. Jednotka SDH Zákolany je zařazena do kategorie III/1 PO. Čtrnáct členů výjezdové jednotky zajištuje mimo svou obec na základě smlouvy o sdružené jednotce PO dalších pět obcí.  Jedná se o Koleč, Otvovice, Blevice, Libochovičky a Slatinu. V roce 2012 také nahradila přestárlou cisternu Š 706 RTHP CAS25 novější Tatra 148 CAS 32. Vedle toho hasiči disponují doprovodnými vozidly různých typů.

Zatímco v okolních obcích většina sborů v nedávných letech zanikla, v Zákolanech se jednotka každým rokem rozrůstá o nové mladé nadšence. Oblast působení dobrovolných hasičů je velmi široká a pestrá. Téměř každý v obci se s nimi setkal při povodních, odstraňování padlých stromů či hašení požárů. Nechybějí ale ani při pořádání obecních akcí a sami se podílejí na jejich organizaci. A to vše ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

Není proto divu, že si vedení obce jejich práce cení a jak morálně, tak hmotně dobrovolné hasiče podporuje. Nejnovějším příspěvkem byla pak v roce 2020 nová hasičská zbrojnice, která kromě zázemí pro jednotku poskytuje prostor klubovny i pro další obecní a spolkové aktivity.hasV roce 2020 má jednotka 15 členů a vyjíždí v průměru k 25 událostem ročně, K nejvýznamnější akci posledních let patří účast na hašení požáru objektu bývalého cukrovaru v Zákolanech roku 2012. Dalšími událostmi, kterých se jednotka zúčastnila, jsou povodně Mělník 2013, požár truhlárny Kralupy nad/Vlt. 2014, požár rodinného domu Koleč 2015, požár restaurace Dolany okr. PZ 2016, odstranění následků orkánu Herward nejen v naší obci 2017, požár třídicí linky plastů Úholičky a požár komunální skládky Uhy 2018, požár lesa ve skalnatém terénu u města Libčice nad Vlt., dále požár průmyslové haly z uskladněnými vyřazeným autobateriemi Tursko a následný požár neposečeného pole za obcí Tursko, záchrana raka kamenáče ve vyschlém dolanském potoce v roce 2019, Požár autovraku a eko likvidace Kladno – Dubská, požár skládky komunálního odpadu Uhy a požár průmyslové haly firmy Nowaco Kralupy nad/Vlt 2020. Je to pouze výběr těch nejnáročnějších událostí, ke kterým byla jednotka v průběhu let vyslána. Jednotka byla vysílána samozřejmě i k jiným událostem, které však ani časově nebo fyzicky nebyli tak náročné jako výše zmíněné.