Obsah

          Sbor dobrovolných hasičů

 

 

 

SDHSbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1885 v Zákolanech, jeho činnost trvala ale asi jen deset let, a proto byl v roce 1897 založen sbor na Trněném Újezdě. Po krátké době došlo k obnově činnosti i v Zákolanech. V roce 1907 byla opravena stříkačka a 24. 5. 1908 došlo dokonce k jejímu svěcení při slavnosti na Budči. Sbor dobrovolných hasičů spolu s dalšími z okolních obcí založily 12. 6. 1932 Samostatnou hasičskou župu Podbudečskou se sídlem v Kovárech (ta se však dobrovolně rozešla 5. 3. 1939). 18. června 1933 se uskutečnilo slavnostní odhalení znovuzřízeného praporu SDH Zákolany. V roce 1934 uspořádali hasiči v Zákolanech na sokolském cvičišti veřejné cvičení sboru, jehož součástí byl i nálet letadla. Velitelem Sboru dobrovolných hasičů byl v roce 1918 byl Václav Jelínek, dalšími pak Josef Hrabánek, Josef Pekárek, Ferdinand Holeček, Antonín Duda, Josef Pekárek mladší, Václav Porazil, Jaroslav Tintěra, Květoslav Hladký a Jaroslav Votruba. V roce 2021 byl do funkce velitele sboru jmenován Tomáš Panský.

V tuto chvíli má jednotka SDH Zákolany 15 členů a je zařazena do kategorie III/1 PO. Patnáct členů výjezdové jednotky zajištuje mimo svou obec na základě smlouvy o sdružené jednotce PO dalších pět obcí.  Jedná se o Koleč, Otvovice, Blevice, Libochovičky a Slatinu. Jednotka disponuje cisternou Tatra 148, dodávkou VW Transporter a Škodou Superb. K nejvýznamnějším  akcím posledních let patří účast na hašení požáru objektu bývalého cukrovaru v Zákolanech roku 2012. Dalšími událostmi, kterých se jednotka zúčastnila, jsou povodně Mělník 2013, požár truhlárny Kralupy nad/Vlt. 2014, požár rodinného domu Koleč 2015, požár restaurace Dolany okr. PZ 2016, odstranění následků orkánu Herward nejen v naší obci 2017, požár třídicí linky plastů Úholičky a požár komunální skládky Uhy 2018, požár lesa ve skalnatém terénu u města Libčice nad Vlt., dále požár průmyslové haly z uskladněnými vyřazeným autobateriemi Tursko a následný požár neposečeného pole za obcí Tursko, záchrana raka kamenáče ve vyschlém dolanském potoce v roce 2019, Požár autovraku a eko likvidace Kladno – Dubská, požár skládky komunálního odpadu Uhy a požár průmyslové haly firmy Nowaco Kralupy nad/Vlt 2020, dále např. požár Alzheimer centra v Roztokách u Prahy nebo rodinného domu v Kozinci. Je to pouze výběr těch nejnáročnějších událostí, ke kterým byla jednotka v průběhu let vyslána. Jednotka byla vysílána samozřejmě i k jiným událostem, které však ani časově nebo fyzicky nebyly tak náročné jako výše zmíněné.

V roce 2020 byla vybudována nová hasičská zbrojnice, která kromě zázemí pro jednotku poskytuje prostor klubovny i pro další obecní a spolkové aktivity.has Zatímco v okolních obcích většina sborů v nedávných letech zanikla, v Zákolanech se jednotka každým rokem rozrůstá o nové mladé nadšence. Oblast působení dobrovolných hasičů je velmi široká a pestrá. Téměř každý v obci se s nimi setkal při povodních, odstraňování padlých stromů či hašení požárů. Nechybějí ale ani při pořádání obecních akcí a sami se podílejí na jejich organizaci. A to vše ve svém volném čase bez nároku na odměnu.

 

Na podzim roku 2022 opět vznikl kroužek mladých hasičů, který pravidelně navštěvuje okolo 20 dětí ve věku od 4 do 15 let. has Učí se zde nejen požární ochraně a zdravovědě, ale i topografii a dalším hasičským dovednostem, jako je vázání uzlů nebo požární útok. Děti pečlivě trénují na závody, aby mohly SDH Zákolany důstojně reprezentovat!