Obsah

Rozpočet Zákolany

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
9,65 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 600 000 Kč
Upravený rozpočet 1 240 000 Kč
Skutečné čerpání 1 144 365 Kč
Čerpání 92,29 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 240 000 239 000 20 000 8,37
Nákup materiálu jinde nezařazený 100 000 270 000 372 061 137,80
Nákup ostatních služeb 70 000 460 000 466 522 101,42
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 60 000 60 000 4 960 8,27
Pohonné hmoty a maziva 59 000 109 000 113 211 103,86
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 30 000 43 858 146,19
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 22 000 22 000 3 060 13,91
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 000 10 000 12 319 123,19
Služby elektronických komunikací 7 000 7 000 8 862 126,60
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 000 1 000 660 66,00
Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 0 0,00
Opravy a udržování 0 30 000 49 240 164,13
Ostatní osobní výdaje 0 1 000 49 612 4961,20
Celkem 600 000 1 240 000 1 144 365 92,29
sestaveno ke dni 30. 9. 2022

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Návrh rozpočtu obce Zákolany na rok 2023 Staženo: 1x | 05.12.2022

Návrh rozpočtového výhledu 2023 - 2027 Staženo: 2x | 05.12.2022

Rozpočtové opatření 8/2022 Staženo: 1x | 05.12.2022

Rozpočtové opatření 7/2022 Staženo: 16x | 10.11.2022

Rozpočtové opatření 6/2022 Staženo: 17x | 17.10.2022

Rozpočtové opatření 5/2022 Staženo: 48x | 25.07.2022

Rozpočtové opatření 4/2022 Staženo: 55x | 09.06.2022

Rozpočtové opatření 3/2022 Staženo: 54x | 12.05.2022

Rozpočtové opatření 2/2022 Staženo: 64x | 21.04.2022

Rozpočtové opatření 1/2022 Staženo: 68x | 28.02.2022

Rozpočtové opatření 11/2021 Staženo: 84x | 17.01.2022