Obsah

Projekty

         Projekt Děti v akci III.

Klubík Děti v akci! vznikl neoficiálně jako kroužek ve školním roce 2012/13 jako malé odlehčení družině, kde bylo v tu dobu hodně dětí. V pátek odpoledne jsme se scházeli s dětmi ze 4. a 5. třídy. V klubu jsme hráli stolní, bojové, sportovní hry… Základnu jsme měli ve volné třídě ve škole nebo v tělocvičně, ale snažili jsme se hodně chodit ven. Dětí chodilo do Klubu asi 10 a bylo jasné, že v dalších letech počet členů vzroste. Na Obecním úřadě v Zákolanech se našla místnost, která byla nevyužitá a paní starostka ji nechala zrekonstruovat pro potřeby Klubu. Na podzim roku 2013 se práce na klubovně dokončily a v listopadu se slavnostně zahájil provoz klubovny. Od té doby (již čtvrtý rok) fungovala klubovna pro „nedružinové“ děti každý pátek odpoledne, někdy se podařilo i víc odpolední v týdnu. To však záviselo na volném čase vedoucí, protože zatím nebyly finanční prostředky na to zaměstnat někoho v Klubu na celý úvazek. Ve školním roce 2015/2016 byla vyhlášena výzva z MPSV – Operační program – Zaměstnanost, díky které jsme získali dotaci na dvouletý provoz Klubu Děti v akci. Tyto peníze umožnily, aby v klubovně byli každé odpoledne dva vedoucí, kteří budou zajišťovat dohled a program pro děti 4. a 5. třídy.
Služby klubu jsou stále více a více žádané, takže jsme ve školním roce 2017/18 získali dotaci na Děti v akci II, abychom s Klubem mohli pokračovat. V roce 2021  následuje projekt Děti v akci III., který zajistí klubík do konce roku 2022.

Název projektu: Děti v akci III
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_107/0016293

 

http://www.bydlozakolany.cz/klub-deti-v-akci/

OZP