Obsah

  Sběrný dvůr Koleč, Zákolany, Otvovice

 

Provozní doba

Sobota 9 – 12 hodin

Adresa: Koleč 103, (naproti obecnímu úřadu obce Koleč)

 

Provozní řád sběrného dvora DSO Budečsko Typ: DOC dokument, Velikost: 746.5 kB

 

Sběrný dvůr je určen pro obyvatele s trvalým pobytem v obci. Před odevzdáním odpadu se prosím prokažte občanským průkazem.

Sběrný dvůr není určen pro podnikatele.

 

Senioři mohou o odvoz větších předmětů požádat technické služby. Kontakt: Markéta Tintěrová, tel. 725 527 299

 

 

Do zařízení jsou přijímány:

  • tříděné odpady, které jsou nadrozměrné (nevejdou se do běžných kontejnerů na tříděný odpad),
  • dále objemný odpad,
  • veškeré nebezpečné odpady z domácností, jako jsou vyřazená elektrická a elektronická zařízení malých rozměrů, zářivky, žárovky,
  • oleje jiné než jedlé,
  • rozpouštědla, zbytky barev a lepidel v originálních nádobách,
  • Pneumatiky z osobních aut, max. v množství 4ks/osobu/rok.
  • Lednice, sporáky, vyřazené bojlery nejsou odpadem, ale předmětem zpětného odběru výrobků, ve sběrném dvoře budou pouze shromažďovány před odvozem oprávněnou firmou. Doporučujeme občanům, aby pořízení nových lednic, sporáků, televizí a podobných řešili výměnou nový za starý s odvozem prodejní firmou, jen tak předejdeme zbytečnému navýšení plateb za odpady občanů obce.

 

Každý, kdo bude předávat svůj odpad do sběrného dvora, bude dotázán na původ odpadu a poté bude zaevidován do příslušné evidence odpadů jednotlivých obcí.

Odpad nedefinovatelný (směs) nebo výrazně znečištěný nebo jiného druhu, než je v seznamu odpadů (dle provozního řádu) NEBUDE do sběrného dvora přijat.