Obsah

Ceník známek na popelnice    

Od roku 2007 separaci odpadů v naší obci zajišťuje firma FCC Regios, která vyhrála výběrové řízení, pravidelný vývoz komunálního odpadu.

 

Ceny známek na popelnice 120 l pro rok 2021:

1 x týdně s pronájmem nádoby

  2.700,- Kč

1 x týdně bez pronájmu

  2.500,- Kč

1 x za čtrnáct dní s pronájmem nádoby 

  1.700,- Kč

1 x za čtrnáct dní bez pronájmu

  1.500,- Kč

1 x za měsíc s pronájmem nádoby

     900,- Kč

1 x za měsíc bez pronájmu

     700,- Kč

Sezónní s pronájmem nádoby

  2.300,- Kč

Sezónní vlastní nádoby

  2.100,- Kč

Jednorázový vývoz, nebo pytel

     100,- Kč

 

Ceny známek na popelnice 240 l pro rok 2021:

1 x týdně s pronájmem nádoby

  4.700,- Kč

1 x týdně bez pronájmu

  4.500,- Kč

1 x za čtrnáct dní s pronájmem nádoby 

  2.500,- Kč

1 x za čtrnáct dní bez pronájmu

  2.300,- Kč

1 x za měsíc s pronájmem nádoby

  1.400,- Kč

1 x za měsíc bez pronájmu

  1.200,- Kč

Sezónní s pronájmem nádoby

  3.700,- Kč

Sezónní vlastní nádoby

  3.500,- Kč

Jednorázový vývoz, nebo pytel

     200,- Kč

 

Dvakrát do roka jsou pro občany připraveny bezplatně kontejnery na velkoobjemový odpad, vždy na jaře a na podzim. Na termín kdy jsou tyto kontejnery přistaveny jsou občané upozorněni v čtvrtletníku „Budečské rozhledy" a na obecních vývěskách.

 

Obec Zákolany dále pro své občany zajišťuje nádoby na třídění těchto komodit

Plastový odpad

Zákolany - každé pondělí a čtvrtek

Kováry - každé pondělí

Trněnný Újezd -  každé pondělí a čtvrtek

Papír

každé úterý

Sklo

Zákolany - 1x za měsíc

Kováry - 1 x měsíčně

Trněnný Újezd -  1x za měsíc

Olej 1x měsíčně (poslední den v měsíci)

Tetrapack

1 x za 14 dní (sudá středa)

Kovy

1 x za 14 dní (sobota)

Textil

na objednání

Bioodpad

na objednání