Obsah

Ceník známek na popelnice    

Od roku 2007 separaci odpadů v naší obci zajišťuje firma FCC Regios, která vyhrála výběrové řízení, pravidelný vývoz komunálního odpadu.

 

V případě problémů se svozem popelnic se obracejte na firmu FCC Regios, a.s. ,

tel.:  720 032 171.

 

Ceny známek na popelnice 120 l pro rok 2024:

1 x týdně s pronájmem nádoby

  5.400,- Kč

1 x týdně bez pronájmu

  5.200,- Kč

1 x za čtrnáct dní s pronájmem nádoby 

  2.050,- Kč

1 x za čtrnáct dní bez pronájmu

  1.850,- Kč

1 x za měsíc s pronájmem nádoby

  1.000,- Kč

1 x za měsíc bez pronájmu

     800,- Kč

Sezónní s pronájmem nádoby

  3.200,- Kč

Sezónní vlastní nádoby

  3.000,- Kč

Jednorázový vývoz, nebo pytel

     100,- Kč

 

Ceny známek na popelnice 240 l pro rok 2024:

1 x týdně s pronájmem nádoby

  10.600,- Kč

1 x týdně bez pronájmu

  10.400,- Kč

1 x za čtrnáct dní s pronájmem nádoby 

  3.900,- Kč

1 x za čtrnáct dní bez pronájmu

  3.700,- Kč

1 x za měsíc s pronájmem nádoby

  1.800,- Kč

1 x za měsíc bez pronájmu

  1.600,- Kč

Sezónní s pronájmem nádoby

  6.200,- Kč

Sezónní vlastní nádoby

  6.000,- Kč

Jednorázový vývoz, nebo pytel

     200,- Kč

 

 

Obec Zákolany dále pro své občany zajišťuje nádoby na třídění těchto komodit

Plastový odpad

Zákolany - každé pondělí a čtvrtek

Kováry - každé pondělí

Trněnný Újezd -  každé pondělí a čtvrtek

Papír

každé úterý

Sklo

Zákolany - 1x za měsíc

Kováry - 1 x měsíčně

Trněnný Újezd -  1x za měsíc

Olej 1x měsíčně (poslední den v měsíci)

Tetrapack

1 x za 14 dní (sudá středa)

Kovy

1 x za 14 dní (sobota)

Textil

na objednání

Bioodpad

na objednání