Navigace

Obsah

Budeč

V roce 2005 *se v souladu s tradicí konaly oslavy* 1100 let od založení *před*románské Budečrotundy svatého Petra a Pavla na staroslavné Budči. Nejedná se pouze o unikátní architektonickou památku – nejstarší stojící kamennou stavbu na území České republiky – ale i o významný symbol české státnosti a vzdělanosti. Neméně závažná je i zdejší duchovní tradice spojená s postavou nejznámějšího českého patrona svatého Václava, který na Budči pobýval.


Jak také ukázaly rozsáhlé archeologické výzkumy, osídlení Budče je podstatně starší. Se jménem Budče je dále spojena i tvorba celé řady významných umělců, například básníků Jaroslava Vrchlického nebo Julia Zeyera, ale i malířů Julia Mařáka, Otakara Lebedy nebo Antonína Slavíčka. 

V roce 1905 proběhly rozsáhlé celonárodní oslavy spojené s miléniem trvání rotundy, které se v té době staly nejvýznamnější kulturně politickou událostí v českých zemích. 

Součástí oslav 1100 let Budče v roce 2005 bylo vedle setkání odborné i laické veřejnosti a kulturních akcí včetně výstavy připomínající výročí založení budečské rotundy také vydání trojdílné publikace Budeč 1100 let. Zatím vyšly první dva díly.

V roce 2005 byla také založena nová tradice Svatováclavských slavností, které se vedle tradičních budečských poutí staly hlavní příležitostí pro setkání na Budči.

 

 

 

Budečský hřbitov je místem odpočinku významného pedagoga Karla Slavoje Amerlinga, historiků Otto Urbana a Václava Davídka, místního sochaře a spisovatele Františka Hnátka z Trněného Újezda a akademického sochaře Bedřicha Stefana. Prohlídky budečské rotundy zajišťuje Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, které spravuje Národní kulturní památku Budeč i její internetové stránky: www.omk.cz