Obsah

Obecní zastupitelstvo


Finanční výbor

Předseda finančního výboru: 
Ing. Michal Nosek, tel. 602 61 79 75, e-mail:  nosek@plastika.cz

Členy finančního výboru jsou Ing. Jiří Mairich a Ing., Mgr. Michal Verner

Kontrolní výbor

Předsedkyně kontrolního výboru: Mgr. Pavlína Urbanová

Členky kontrolního výboru jsou Mgr. Sandra Bejšáková a Kristina Langerová

Komise pro životní prostředí

Předseda komise pro životní prostředí: 
Ing. Vladimír Dobeš, tel. 725 026 570, e-mail: dobesvladimir@gmail.com

Členy komise pro životní prostředí jsou Jan Kolenčík, RNDr. Jan Žďárek, Ing. Kateřina Pazderů, Ph.D.

Kulturní a sportovní komise

Předseda kulturní a sportovní komise: Jiří Šup, tel. 315 783 214, e-mail: jiri.sup@email.cz

Členy kulturní a sportovní komise jsou Mgr. Martin Himl, Veronika Kaňková.

 

Lucie_Wittlichova.jpg

Lucie Wittlichová - starostka

Kontakt: Tel.: 315 783 214 (OÚ); 725 026 569; e-mail: wittlichova@zakolany.cz

Kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů


Členství v politické straně: -

Narodila jsem se v roce 1966 v Praze, kde jsem také absolvovala středoškolská a vysokoškolská studia. Po krátkém působení v Archivu Národního muzea jsem byla od roku 1994 zaměstnána na Úřadu vlády ČR. Postupně jsem pracovala jako vedoucí knihovny, ředitelka dokumentačního odboru a od roku 2008 jako ředitelka Informačního centra vlády. V roce 2007 jsme si v Trněném Újezdu koupili starou sýpku, která se po několikaleté rekonstrukci stala v roce 2011 naším trvalým domovem. V roce 2010 jsem poprvé kandidovala do obecního zastupitelstva a v témže roce jsem byla zvolena starostkou.  Díky práci pro obec jsem poznala život v Zákolanech z mnoha úhlů pohledu. Povolání starostky mě naplňuje pocitem užitečné a smysluplné práce, ve které bych ráda pokračovala v nadcházejících čtyřech letech.

 

Obr 8z.jpg

Jan Kolenčík – místostarosta

Kontakt: Tel.: 315 783 214 (OÚ), 724 225 233; e-mail: kolencik.jan@seznam.cz

Kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů

Členství v politické straně: -

Narodil jsem se 3. května 1974 v Kladně. V současné době podnikám jako drobný živnostník. V obci dlouhodobě a rád působím v několika dobrovolných spolcích např. Myslivecké sdružení Budeč, Sdružení dobrovolných hasičů, TJ Sokol Zákolany a fotbal. V naší obci, kde jsem prožil celý svůj život, chci nadále spokojeně žít s mou rodinou.

 

obr7z.jpg

Michal Nosek - předseda finančního výboru


Kontakt: Tel.: 602 61 79 75; e-mail: nosek@plastika.cz

Kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů


Členství v politické straně: -

Narodil jsem r.1963 ve Slaném. Do základní školy jsem chodil ve Slaném a od třetí třídy na Kladně, kde jsem také maturoval na Střední průmyslové škole elektrotechnické. Pokračoval jsem studiem silnoproudé elektrotechniky na ČVUT  Praha, kde jsem absolvoval r. 1987.  Kariéru jsem začínal jako odborný asistent na katedře biomechaniky FTVS UK, od r. 1990 jsem začal podnikat. V r.1993 jsem absolvoval MBA při Rochester Institute of Technology, USA a v druhé polovině devadesátých let jsem řídil Fond rizikového kapitálu. V r.2003 jsem se skupinou soukromých investorů koupil výrobní družstvo Plastika, které jsme poté transformovali na akciovou společnost. Tento podnik vedu jako generální ředitel a předseda představenstva od r.2008. Vyrábíme plastové díly pro automobily, roční obrat společnosti je dnes přes 700 mil Kč., zaměstnáváme 450 osob, z toho velkou část se zdravotním postižením. Do Kovár jsem se přistěhoval v r.2009 a našel jsem zde ideální zázemí pro rodinu i koníčky, oceňuji prostředí uprostřed přírody bez plošné zástavby a to, že na rozdíl od větších měst máme šanci znát své sousedy. Věnujeme se jezdectví, hudbě, józe a zimním i vodním lyžím, s manželkou vychováváme 2 děti, mladší syn už využil mateřskou i základní školu v Zákolanech. Ve finančním výboru jsem už pracoval, doufám, že má praxe v podnikání a vedení podniku bude přínosem pro hospodaření  obce.

 

obr2z.jpg

Pavlína Urbanová – předsedkyně kontrolního výboru


Kontakt: Tel.: 605 750 796; e-mail: pavlinaurban@yahoo.com

Kandidovala za Sdružení nezávislých kandidátů


Členství v politické straně: -

Narodila jsem se v roce 1965 v Mariánských Lázních, kde jsem maturovala na místním gymnáziu. Poté jsem 2 roky studovala nástavbu (cestovní ruch) na Střední ekonomické škole v Karlových Varech. Jazyky vždy patřily k mým velkým zájmům, a proto jsem jim věnovala i na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde jsem v roce 1992 promovala v oboru angličtina-švédština. Jako překladatel a tlumočník jsem pracovala na Jazykovém institutu Ministerstva vnitra ČR a také jsem učila na Katedře jazyků Policejní akademie ČR. Řadu let spolupracuji s pražskou FAMU jako lektorka jazyků.  Radost mám také z učení angličtiny pro děti v Základní škole Pod Budčí a ve školce, kde působím již od roku 1997. Od dětství jsem jezdívala do Kovár k prarodičům a v roce 1993 jsme se sem s manželem přestěhovali. Budeč a okolí je skvělé místo a chtěla bych přispět k jeho uchování i pro následující generace.  

Vladimír Dobeš

Vladimír Dobeš – předseda komise pro životní prostředí

Kontakt: Tel.: 603 178 642, e-mail: dobesvladimir@gmail.com

Kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů


Členství v politické straně: -

Narodil jsem se roku 1962 v Táboře. Po studiích strojního inženýrství v Praze jsem se do Prahy i přiženil. Po roce 1990 jsem studoval a pracoval i v zahraničí. Domov jsme se ženou Lucií našli v roce 2000 v kraji pod Budčí, kde žijeme s našimi čtyřmi dětmi v Kovárech. Ve své práci se zabývám poradenstvím v oblasti životního prostředí, inovací a rozvoje. V zastupitelstvu jsem od roku 2002, v letech 2006 – 2010 jsem pracoval jako neuvolněný starosta obce. V letech 2010 - 2014 pak jako místostarosta a nyní pokračuji v práci pro obec jako zastupitel a předseda komise pro životní prostředí. Věnovat se lidem a místu, kde žijeme, bude stále důležitějším úkolem pro kvalitu našeho života. Jsem rád, že se na něm mohu významně podílet právě tady.

 

obr4z.jpg

Jiří Šup – předseda kulturní a sportovní komise

Kontakt: Tel.: 315 783 214, e-mail: jiri.sup@email.cz

Kandidoval za Tradiční Zákolany s rozvinutými službami

 

Členství v politické straně: -

Od dětství se mi vrýval vztah k naší obci a okolí Budče pod kůži. Až v dospělosti jsem si ale uvědomil, jak tento kraj, kde žil můj děda s babičkou a narodil se můj otec, mám rád. Před třiceti lety jsem si zde našel i svoji partnerku a později vychoval dvě dcery. Jsem rád tomu, že se obě rozhodly v naší obci usadit. Pevně věřím, že i potomci našeho rodu v tomto krásném kraji budou nadále žít. Právě proto chci pro své, a následně i jejich děti pomáhat utvářet naši obec, chránit okolní krajinu, vylepšovat zanedbané kouty, rozvíjet kulturu i sport. Právě touto činností se tvoří dědictví, které našim potomkům odkážeme.

 

WHO.jpg

Petr Bláha 

Kontakt: e-mail: blaha@zakolany.cz

Kandidoval za Tradiční Zákolany s rozvinutými službami

 

Členství v politické straně: -

V naší obci jsem se narodil a prožil převážnou část života. Osud mě zavál i na jiná místa, ale nakonec jsem se velmi rád vrátil sem k nám,  kde se cítím opravdu doma. Život mě naučil, že pokud si něco přeji, musím také pro to něco udělat.  A já si přeji, aby se nám žilo v naší  obci  alespoň tak dobře jako nyní.

 

9z.jpg Eduard Rejfíř

 

Kontakt: 777 710 200, e-mail: eduard.rejfir@seznam.cz

Kandidoval za Sdružení nezávislých kandidátů

 

Členství v politické straně: - 

Původem jsem Berouňák, od 5.8.1950. Po zjištění, že se mi matematika a fyzika může stát i koníčkem, jsem měl jednoduchou volbu oboru vzdělání. Průmyslovka elektrotechnická v Hořovicích, vysoká škola fakulta elektrotechnická v Praze. A tomu odpovídala i moje povolání. Mistr kabelářů v Praze, energetik v IPS. Dlouho na Ministerstvu zemědělství, od referenta v roce 1977 po ředitele odboru energetiky od roku 1991. Od roku 1994 podnikám v oboru plynového vytápění v Praze. 
Od roku 2001 bydlím v Kovárech a bydlím tady rád. V práci v zastupitelstvu obce vidím možnost přispět a podílet se na tom, co se děje v našem okolí.

 

obr6_z.jpg

Jakub Nosek  

 

Kontakt: Tel.: 739 035 352; e-mail: nosek.jakub1@centrum.cz

Kandidoval za Tradiční Zákolany s rozvinutými službami

 

Členství v politické straně: -

Narodil jsem se 18. března 1984 v Praze. Dětství jsem prožil v nedalekých Tuchoměřicích. V Trněném Újezdě bydlím od roku 2004, ale již dříve jsem zde trávil většinu volného času u svého dědy. Po vystudování střední školy elektrotechnické a poté zemědělské jsem začal podnikat v zemědělské prvovýrobě, kde se s dědou zaměřujeme na pěstování pšenice, ječmene, řepky a máku. Jsem rád, že se mohu podílet na dalším rozvoji našich obcí.