Obsah

Územní plán

Hlavní výkres Staženo: 69x | 05.03.2018

Základní členění území Staženo: 41x | 05.03.2018

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách Staženo: 41x | 05.03.2018

Dopravní infrastruktura Staženo: 36x | 05.03.2018

Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 35x | 05.03.2018

Technická infrastruktura Staženo: 30x | 05.03.2018

Textová část ÚPn Staženo: 45x | 05.03.2018

Stránka

  • 1