Obsah

Spolek Dalibor

Spolek DaliborSpolek Dalibor z.s. vznikl na začátku letošního roku jako spontánní seskupení přátel a sousedů obce Zákolany. Jeho samotné počátky sahají do roku 2011, kdy se v bývalé továrně na výrobu pian značky Dalibor uskutečnily první kulturní akce v Zákolanech. Jednalo se především o výstavy a výtvarné dílny pořádané ve spolupráci s Národní galerií, Akademií výtvarných umění a s výtvarníky, kteří se buď do Zákolan přestěhovali, nebo zde mají přátele. Industriální prostor inspiroval k dalším projektům a v roce 2013 se již jednalo o pravidelné cykly filmových projekcí (Dokino), divadel, výstav a koncertů. Po velmi úspěšné kulturně-společenské sezóně 2013 jsme se začali zamýšlet nad tím, jak nadšení jedinců po co nejbohatším spolkovém životě přetavit do smysluplného a akceschopného uskupení. A to tak, aby se nejen udržel stávající vzestupný trend, ale zároveň aby bylo možné delegovat povinnosti a zodpovědnost za jednotlivé akce a jejich organizaci na větší počet osob, a tím umožnili nejen jejich udržení, ale i rozvoj pro co možná nejširší spektrum zájemců.

Hlavním jednotícím prvkem je myšlenka, že nový spolek má fungovat pro co možná nejširší možnou základnu lidí, aby se každý, kdo má zájem o život v obci, mohl realizovat nejen jako konzument, ale i jako nositel informace, nápadu nebo pomoci pro ostatní.

Dalibor z.s. si klade za cíl organizování kulturních, společenských a sportovních akcí na území Zákolan a v jejich blízkosti tak, aby cílovou skupinou, pro kterou jsou jednotlivé události pořádány, byli primárně obyvatelé naší obce a okolních vesnic.

Nejdůležitějším momentem celého „Projektu Dalibor“ je totiž jeho naprostá otevřenost pro všechny, kdo mají zájem. A to nejen z hlediska účasti na pořádaných akcích, ale i na vymýšlení, organizování a realizaci všeho smysluplného, co obohatí život v zákolanském údolí. Všichni, kdo mají zájem stát se členy Dalibor z.s. jsou srdečně zváni. Všichni, kdo chtějí nabídnout pomoc nebo nápad, jsou zváni. A zveme i všechny ty, kteří se chtějí prostě jen přijít pobavit a strávit čas mezi svými sousedy v přátelském prostředí uprostřed obce, kde máme své domovy.

 

Členové výboru Dalibor z.s.

www.piankadalibor.cz

Spolek Dalibor