Obsah

Rozpočet Zákolany

Kultura Pododdíl Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Paragraf Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
4,82 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 500 000 Kč
Upravený rozpočet 1 090 000 Kč
Skutečné čerpání 801 302 Kč
Čerpání 73,51 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 145 000 305 000 309 257 101,40
Nákup materiálu jinde nezařazený 120 000 440 000 176 232 40,05
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 86 000 86 000 7 120 8,28
Výdaje na věcné dary 45 000 75 000 123 643 164,86
Ostatní osobní výdaje 32 000 112 000 117 680 105,07
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 31 000 31 000 23 412 75,52
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 13 000 13 000 8 496 65,35
Elektrická energie 10 000 10 000 4 114 41,14
Pohoštění 8 000 8 000 26 766 334,58
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 5 000 5 000 0 0,00
Nákup ostatních paliv a energie 2 000 2 000 0 0,00
Nájemné 2 000 2 000 0 0,00
Opravy a udržování 1 000 1 000 4 582 458,20
Celkem 500 000 1 090 000 801 302 73,51
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2024

Staženo: 63x | 19.12.2023

Rozpočtové opatření 11/2023

Staženo: 46x | 11.12.2023

Rozpočtové opatření 10/2023

Staženo: 437x | 16.11.2023

Rozpočtové opatření 9/2023

Staženo: 504x | 12.10.2023

Rozpočtové opatření 8/2023

Staženo: 576x | 07.09.2023

Rozpočtové opatření 7/2023

Staženo: 499x | 21.08.2023

Rozpočtové opatření 6/2023

Staženo: 62x | 24.07.2023

Rozpočtové opatření 5/2023

Staženo: 490x | 12.06.2023

Rozpočtové opatření 4/2023

Staženo: 566x | 11.05.2023

Rozpočtové opatření 3/2023

Staženo: 544x | 13.04.2023

Rozpočtové opatření 2/2023

Staženo: 611x | 09.03.2023

Rozpočtové opatření 1/2023

Staženo: 108x | 16.02.2023

Rozpočtové opatření 9/2022

Staženo: 111x | 13.01.2023