Obsah

Rozpočet Zákolany

Životní prostředí Pododdíl Ochrana přírody a krajiny Paragraf Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
14,00 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 200 000 Kč
Upravený rozpočet 2 327 000 Kč
Skutečné čerpání 2 326 481 Kč
Čerpání 99,98 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 351 000 426 000 425 701 99,93
Nákup materiálu jinde nezařazený 350 000 440 000 456 451 103,74
Pohonné hmoty a maziva 150 000 150 000 189 877 126,58
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 111 000 111 000 105 538 95,08
Nákup ostatních služeb 100 000 220 000 201 656 91,66
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 48 000 48 000 38 299 79,79
Opravy a udržování 30 000 235 000 213 051 90,66
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 87 000 86 431 99,35
Dopravní prostředky 10 000 540 000 529 000 97,96
Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek 10 000 33 000 38 215 115,80
Služby elektronických komunikací 8 000 8 000 15 941 199,26
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 1 000 1 000 241 24,10
Služby školení a vzdělávání 1 000 1 000 0 0,00
Ostatní osobní výdaje 0 27 000 26 080 96,59
Celkem 1 200 000 2 327 000 2 326 481 99,98
sestaveno ke dni 31. 12. 2023

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty

Rozpočet obce na rok 2024

Staženo: 88x | 19.12.2023

Rozpočtové opatření 11/2023

Staženo: 76x | 11.12.2023

Rozpočtové opatření 10/2023

Staženo: 462x | 16.11.2023

Rozpočtové opatření 9/2023

Staženo: 523x | 12.10.2023

Rozpočtové opatření 8/2023

Staženo: 691x | 07.09.2023

Rozpočtové opatření 7/2023

Staženo: 520x | 21.08.2023

Rozpočtové opatření 6/2023

Staženo: 82x | 24.07.2023

Rozpočtové opatření 5/2023

Staženo: 507x | 12.06.2023

Rozpočtové opatření 4/2023

Staženo: 686x | 11.05.2023

Rozpočtové opatření 3/2023

Staženo: 567x | 13.04.2023

Rozpočtové opatření 2/2023

Staženo: 759x | 09.03.2023

Rozpočtové opatření 1/2023

Staženo: 127x | 16.02.2023

Rozpočtové opatření 9/2022

Staženo: 128x | 13.01.2023