Obsah

Projekty

 

Projekt: Klubovna hasičské zbrojnice

- II. etapa

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

              

 

 

Název projektu: Klubovna hasčské zbrojnice - II. etapa

Název operace: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS (Přemyslovské střední Čechy o.p.s.).

Popis projektu: Projekt jehož cílem bylo vybavení hasičské klubovny o rolety, vestavěnou skříň a venkovní posezení, lze zhodnotit jako velmi prospěšný. Díky roletám se nemusíme omezovat na plánování schůzek s prezentacemi ve večerních hodinách a zamezili jsme nepříjemnému horku v letních měsících. Venkovní  stoly a lavice se staly přirozeným zázemím klubovny a rozšířily aktivity především Malých hasičů o venkovní prostor. Vestavěná skříň pak významně rozšířila úložné prostory, které využívají hasiči k uskladnění náhradního oblečení, pomůcek a dalších věcí potřebných k jejich činnosti.