Navigace

Obsah

TJ Sokol Zákolany

Národní organizace Sokol byla založena v roce 1862, ale až po prvním sletu r. 1882 začíná její rozvoj na českém venkově a samozřejmě i u nás. Sokol Podbudečský byl založen v Kolči roku 1888 a soustřeďoval původně všechno členstvo z nejbližšího okolí.

V samých počátcích cvičili pouze muži,  od srpna 1897 začal cvičit dorost, v roce 1909 bylo započato cvičení žactva a od roku 1912 cvičení žen.

Neoddělitelnou součástí byla v Sokole vzdělávací, kulturní a osvětová činnost, která zahrnovala provozování vlastní bohaté knihovny, odebírání různých vlastivědných časopisů, pořádání přednášek a večírků, pravidelně byly v červenci páleny „Husovy ohně" a od roku 1903 velmi aktivně působil vytvořený divadelní a hudební odbor , který nacvičil např. i operu V studni.

I když již v roce 1900 byl založen fond na výstavbu vlastní tělocvičny v Zákolanech, k otevření vlastního letního cvičiště za školou v Zákolanech došlo až  26. 7. 1914. Činnost byla ale hned ochromena, protože toho dne přišla zpráva o mobilizaci, která znamenala počátek světové války.

Mezi válkami byly významnými 7. všesokolský slet v roce 1920 (byl prvním v samostatném Československu), cvičení na Budči v roce 1926, v roce 1933 bylo letní cvičiště rozšířeno východním směrem a 27. 8. 1933 se tu konal 4. ročník volejbalového turnaje za účasti 26 družstev a 29.7.1934 veřejné cvičení. V srpnu roku 1936 se po turnaji v odbíjené konaly současně 1.střelecké závody v Zákolanech. Vzpomenout můžeme ještě na slavnostní hromadu konanou  29. 3. 1936 ke 40. výročí trvání jednoty a  velkou mírovou manifestací se stal X. všesokolský slet konaný v husté atmosféře roku 1938. Po okupaci Němci byla v protektorátu činnost Sokola ukončena.

Hned po válce se pomalu činnost zákolanského Sokola rozbíhá přípravami na XI. slet a generální zkouškou na něj bylo velké okrskové cvičení 23. května 1948 v Zákolanech na novém fotbalovém hřišti.  V roce 1945 bylo letní cvičiště dáno k užívání též širší veřejností.

Počátky zákolanské kopané spadají do roku 1913, kdy byl hlavně tehdejšími žáky měšťanských škol založen fotbalový kroužek pod názvem LIBUŠE ZÁKOLANY a hrálo se na malém prostranství v cihelně u Kolče. Od roku 1947 je již kopaná začleněna do SOKOLA ZÁKOLANY a už na současném fotbalovém hřišti se hrály vesměs zápasy okresních soutěží ve IV. a III. třídě.

Postupu do II. třídy se však naše fotbalové mužstvo dočkalo v roce 1972 a hned v následujícím ročníku svou skupinu vyhrálo. Ale žádná sláva netrvá věčně a tak i kopaná v Zákolanech se dočkala sestupů, dokonce rozpadu družstev a vystoupení ze soutěží žáků i dospělých. Proto jsme velmi přivítali snahu několika občanů, kterým se za pomoci sponzorů podařilo dát po pěti letech opět v Zákolanech dohromady fotbalové mužstvo dospělých, které sehrálo přípravný zápas 6. srpna 2005 se Stehelčevsí a hraje teď soutěž ve IV. třídě. Držíme palce a do dalších let přejeme úspěchy a radost ze hry hráčům i divákům.

O tom, že členové Sokola Zákolany ctí práci svých předchůdců, svědčí i turnaje ve volejbale. Velký počet přihlašovaných družstev  a snaha o vyšší kvalitu si vynutily na malém hřišti úpravu dvou nových antukových kurtů (září 2001). Na stejném sportovišti se v rove 2007 uskutečnil též již 16. turnaj v nohejbale. Sportoviště využívá pro své účely i Základní škola Pod Budčí a na základě reciprocity zase škola umožňuje ve svých prostorách cvičení Sokola (mimo letní období). Každou středu se v tělocvičně Základní školy koná pravidelné cvičení dívek a žen.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vladimír Černý