Navigace

Obsah

Baráčníci

BaráčníciVlastenecko-dobročinná samostatná obec baráčníků „PODBUDEČ" v Zákolanech stále žije. Patří mezi čtyřicetjedna baráčnických obcí, které jsou sdruženy do jednoho celku baráčnické obce „PODRUČÍN" v Kladně - Kročehlavech a má 10 800 členů.

Obec Podbudeč v Zákolanech byla založena v roce 1934 a nyní má 207 členů s průměrným věkem 63 let, kteří se navzájem oslovují jako „tetičky a sousedé". Baráčnícké obce mají různé názvy. V Otvovicích je to Háj, v Kolči Kaplíř, v Holubicích Rusavka, v Dubí Budeč, v Doksech Krahujec, ve Kvíčku Komenský, ve Smečně Muncifaj a jiné.
Každá obec má své konšelstvo, které sestává z funkcí: rychtář, syndik, pokladní, kulturní, tajemník pohřebního odboru a kronikář. V Zákolanech ale bývaly i funkce jako paňmaminka, pantatínek, berní, slídilové, praporečník, opatrovnice praporu, čestný rychtář a dokonce i dráb a kecal.


Dříve bývalo v Zákolanech pořádáno mnoho baráčnických akcí. Staročeské máje - to se chodilo po celé vesnici s muzikou, tančilo se před domy a stavěly se májky, Josefovské a posvícenské zábavy, bály, jedno- i více-denní vlastivědná putování, zájezdy do pražských divadel a mnoho dalších. Baráčnické slavnosti byly navštěvovány v krojích a s praporem. Také se konala výroční členská sezení, slavnostně se volil rychtář a tajemník, kteří skládali slib do rukou rychtáře z Područína. Součástí slibu bylo prohlášení, že práce pro Baráčníky bude vykonávána dobře, čestně a s láskou!
Současná činnost již není tak bohatá jako v minulosti. Bylo by dobré baráčnictvo omladit. Do spolku může vstoupit každý ve věku od 18 do 50 roků. Měsíční příspěvky, které vybíráme, jsou odesílány do Područína, kde se konají dvakrát za rok zajímavá sezení za přítomnosti zástupců všech 41 obcí.


Dále pak připravujeme gratulace a kupujeme drobné pozornosti členům, kteří oslaví své 60., 70. a 80. narozeniny a každý další rok po osmdesátce. Představitelé dojdou za oslavencem a předají mu gratulaci spolu s dárečkem. Při té příležitosti popřejí vše dobré. Tato setkání jsou hezká a velmi srdečná. Také je naším úkolem při úmrtí některého člena vyřídit finanční záležitosti. Bylo by třeba, aby za každého člověka, který nás opustí, nastoupil někdo další tak, aby baráčnictvo stále fungovalo a jeho členská základna se postupně omladila. Některým mladým lidem tato myšlenka ale bohužel nic neříká a mají pocit, že jsme pouze organizací pro seniory. Ale o tom to v baráčnictvu nikdy nebylo!


Případní zájemci o vstup do naší organizace by měli kontaktovat naše výběrčí. V Zákolanech jsou to tetičky Šafaříková, Fabiánová, Táborská a Součková, v Kovárech tetička Kozelková a v Trněném Újezdu tetička Knížetová.
A nakonec něco veselého. Vyprávěl jeden z účastníků baráčnické slavnosti: Bylo léto, horko, všude u stánků s občerstvením mraky lidí. Žízeň veliká, nikdo ho neznal a tak přišel na nápad. Připravil si peníze na dvě piva, protlačil se k výčepnímu a řekl „zwei Biers". Výčepní mu je hned podal, domníval se, že jde o cizince a lidé ani nenadávali. No a tento český filuta si pěkně v chládku vychutnával svá piva a měl pocit, jak to dobře vymyslel.
Závěrem chci moc poděkovat všem členům, kteří od založení PODBUDČE mnoho udělali, dělají a jistě ještě dělat budou.

 

 

Hana Součková