Navigace

Obsah

Projekt: Venkovní učebna Základní a Mateřské školy Pod Budčí

 

Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

 

 

Název projektu: Venkovní učebna Základní a Mateřské školy Pod Budčí

Popis projektu:  Záměrem je vybudovat venkovní multifunkční odbornou učebnu. Podporovanou aktivitou projektu je „vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi“.

Cíl projektu:

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro přírodní vědy.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro polytechnické vzdělávání.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro cizí jazyky.

Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro práci s digitálními technologiemi.

 

Projekt je podpořen finančními prostředky Evropské unie.