Navigace

Obsah

Projekt Pomáháme si!

V obci Zákolany se za posledních několik let významně rozvinul komunitní způsob života, do kterého se postupně zapojují obyvatelé všech věkových kategorií a sociálního postavení. Lidé společně tráví volný čas nejen na kulturních akcích, ale i brigádách, při společném vaření, v řemeslných dílnách nebo na přednáškách a workshopech. Zákolany se staly vzorovou obcí a do našich aktivit se postupně přidávají obyvatelé z okolí – Kolče, Blevic, Otvovic či Holubic. Jsme názorným příkladem toho, že společná práce a vzájemná pomoc motivuje a obohacuje každého z nás. Abychom mohli veškeré aktivity lépe koordinovat a sociální služby dostali formální rámec, založili jsme Polyfunkční komunitní centrum BYDLO a navázali smluvní partnerství se společnostmi Člověk v tísni a DPS Buštěhrad. Zároveň obec zakoupila objekt bývalé sýpky a připravila projektovou dokumentaci na jeho rekonstrukci pro potřeby komunitního centra.

BYDLO je přirozeným gravitačním těžištěm obce, přitahujícím děti i dospělé ke společným aktivitám. Začleňujeme lidi sociálně vyloučené či jinak znevýhodněné a přehlížené, sousedy s postižením, seniory, sociálně slabší rodiny, Romy, lidi se závislostmi
na alkoholu, drogách, mobilních telefonech. Těm všem chceme pomoct s řešením jejich potíží a poskytnout možnost spolužití v naší obci.

Šíře aktivit a práce spojená s plánováním komunitního života již překročila možnosti starostky a zaměstnanců obce. Rozhodli jsme se proto vytvořit pracovní pozici koordinátora, který by převzal část této agendy.

http://www.bydlozakolany.cz/

https://www.facebook.com/Komunitn%C3%AD-centrum-Bydlo-187699918824728/?ref=br_rs

 

OZP