Navigace

Obsah

Projekt Chceme práci

Přestože nezaměstnanost v celostátním průměru klesá a v současné době je nejnižší v rámci zemí EU, přetrvávají v obci Zákolany s 550 obyvateli problémy, které souvisí se sociálním složením venkovského obyvatelstva, dopravní dostupností a v neposlední řadě s rozpadem státem vlastněných firem. Na problematice zaměstnanosti spolupracuje obec Zákolany dlouhodobě a úspěšně s Úřadem práce v Kladně. Od roku 2009 bylo formou veřejně prospěšných prací v rámci obce zaměstnáno 21 občanů. Bohužel není možné hradit náklady spojené s podporou zaměstnanosti z rozpočtu obce, který je limitován rozpočtovým určením daní. Proto obec Zákolany v roce 2017 podala žádost o dotaci v rámci výzvy MAS Přemyslovské stř. Čechy o.p.s. v operačním programu MPSV - Zaměstnanost, kterou následně získala.

Díky dotaci byla vytvořena dvě pracovní místa pro osoby evidované na Úřadu práce.

OZP