Navigace

Obsah

Projekt: Klubovna hasičské zbrojnice v Zákolanech

Poskytovatel dotace: Státní zemědělský intervenční fond

               

 

 

Cíl projektu: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Přemyslovské střední Čechy o.p.s.

 

V roce 2020 byla v centru obce Zákolany zrekonstruována hasičská zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů, který v obci působí nepřetržitě od roku 1885, tak získal moderní zázemí pro svou techniku, ale i pro svou spolkovou činnost.  Součástí nové zbrojnice je klubovna umístěná se samostatným vchodem v podkroví zbrojnice. V rámci projektu jsme vybavili klubovnu tak, aby byla funkční a mnohostranně využitelná. Kromě nákupu několika kusů nábytku se jednalo především o pořízení technického vybavení, které umožní jak hasičům, tak dalším uživatelům klubovny realizovat své aktivity v souladu s požadavky a možnostmi, které přináší současná doba. Pořízeno bylo audio zařízení, které umožní on-line komunikaci, PC, projekční plátno, tiskárna a kopírka. Klubovna byla dovybavena inventářem, jako jsou knihovny, pracovní stůl a sedací souprava. Koberce byly zakoupeny především z důvodu zlepšení akustických vlastností spolkové místnosti.