Navigace

Obsah

Územní plán - platný do roku 2021

 

Hlavní výkres (2.78 MB)

Základní členění území (1.27 MB)

Katastr Trněný Újezd po pozemkových úpravách (14.32 MB)

Dopravní infrastruktura (2.66 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb (1.56 MB)

Technická infrastruktura (2.28 MB)

Textová část ÚPn (200.36 kB)

Zpráva o uplatňování a vyhodnocení UP 2020 (836.32 kB)