Knihovna - obec Zákolany: Kováry, Trněný Újezd, Zákolany

ákladní škola a Mateřská škola pod Budčí je základem místní vzdělanosti a kultury, místem setkávání i komunitním sportovním centrem. Svojí tradicí navazuje na legendární školu na Budči i na odkaz Karla Slavoje Amerlinga, který stál u jejího zrodu. Řekli o škole: Prof. PhDr. Karel Rýdl, Csc., poradce ministra školství, mládeže a tělovýchovy ( po návštěvě školy v listopadu 2007): „Zákolanská škola patří k tomu nejlidštějšímu a nejlepšímu pro děti, co jsem mohl u nás a ve světě vidět, a že jsem už navštívil a poznal hodně škol. Je to pohodová otevřená škola, ve které se učitelé snaží učit dnešní děti účinnými metodami pro zítřejší svět.“ Vladimíra Jarošová, poštovní doručovatelka v Zákolanech (matka dvou žákyň): „Naše dcery se do zákolanské školy vždycky těšily a jsem s ní velice spokojena“. PhDr. Otto Urban, PhD., Mgr. Pavlína Urbanová, Kováry (rodiče dvou žáků): „Na vzdělání obou našich dětí klademe ty nejvyšší nároky, a to jak vědomostní tak sociální. Znalosti ze školy v Zákolanech umožnily dětem bezproblémové studium i ve školách v zahraničí. V tomto smyslu je místní škola srovnatelná. Základní škola pod Budčí plnila a plní (syn studuje ve 3 ročníku, dcera úspěšně pokračuje v 7 ročníku školy v Praze) naše představy o kvalitním základu vzdělání pro další středoškolské a vysokoškolské studium.“ Naděžda Stepniewská , Trněný Újezd (matka bývalého žáka): „Můj syn se s místní školou těžko loučil, ale přestup na druhý stupeň velké městské základky zvládl bez problémů, i když mu ho zkomplikovalo dlouhodobé onemocnění.“ Podrobnější informace jsou na samostatné stránce školy - www.zszakolany.cz

Knihovna

 

 

 

 

Knihovna obce Zákolany

 

 

E-mail: knihovnazakolany@seznam.cz 

 

 

 

Základní informace

 

Obecní knihovnu v Zákolanech lze nalézt v prostorách Obecního úřadu : Zákolany 55, 273 28, tel.: 315 783 214 .

 

Provozovatelem knihovny v obci je na základě rozhodnutí zastupitelstva Obec Zákolany.

 

O knihovní fond a čtenáře Obecní knihovny Zákolany pečuje knihovnice Barbora Slaninová.

 

Půjčovní doba je každé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.

 

Obecní knihovna v Zákolanech nabízí díky meziknihovní výpůjčce knihy z výpůjčního fondu Středočeské vědecké knihovny v Kladně.

 

Ceník poplatků a náhrad:

 

Základní služby

půjčování knih a časopisů a poskytování ústních informací zdarma

 

Další služby a náklady na evidenci čtenářů

Evidenční poplatek s platností na 12 měsíců

dospělí 10,- Kč

děti do 18 let 5,- Kč

důchodci, držitelé průkazu ZTP 10,- Kč

 

Poplatky z prodlení:

po 30 dnech po uplynutí výpůjční lhůty: 5,- Kč

 

Sankční poplatky:

Úkony spojené s likvidací způsobené škody (při ztrátě knihy)

jedna knihovní jednotka: 20,- Kč (knihovní jednotka z meziknihovní výpůjčky: dohodou)

jeden časopis: 5,- Kč

ztráta čtenářského průkazu a následné vystavení nového: 5,-Kč

 

Dílčí poškození knihovní jednotky: 10,- Kč

Poškození vazby knihy: 50,- Kč

a výše podle stupně poškození

 

Pokud si čtenář vyžádá zaslání knihy z jiné knihovny, je povinnen zaplatit veškeré náklady (poštovné + balné).

 

Ostatní placené služby:

Prodej vyřazených knih: smluvní ceny

Prodej vyřazených časopisů: smluvní ceny

 

Platnost ceníku od  1.1. 2011

 

starostka obce Lucie Wittlichová

 

 

 

 Knihovní řád

 

Obrázkové zobrazení | Tabulkové zobrazení